Мажорни гами

Натурален

* Натурален мажор (Bb) в две октави със свободни струни.

* Натурален мажор (C Dur) в две октави без свободни струни.

* Натурален мажор (F Dur) в две октави със свободни струни.

* Натурален мажор (G Dur) в две октави без свободни струни.

* Натурален мажор (E Dur) в три октави със свободни струни.

* Натурален мажор (G Dur) в три октави без свободни струни.

* Натурален мажор (D Dur) в две октави с начален четвърти пръст.

Легенда:

  местата, където трябва да притиснем с пръст струната
  цифрата в кръгчето показва кой пръст в лява ръка да използваме
  Повишена или понижена степен
  основен тон/тоника/
I, II  Римското число ни показва на коя форма на лада използваме

Свържете се с нас:

Телефон: 0878748682