Минорни гами

Натурален

* Натурален минор (A Moll) в две октави със свободни струни.

* Натурален минор (C Moll) в две октави без свободни струни.

* Натурален минор (Е Moll) в две октави със свободни струни.

* Натурален минор (F Moll) в две октави без свободни струни.

* Натурален минор (Е Moll) в три октави със свободна струна.

* Натурален минор (F Moll) в три октави без свободна струна.

Легенда:

  местата, където трябва да притиснем с пръст струната
  цифрата в кръгчето показва кой пръст в лява ръка да използваме
  Повишена или понижена степен
  основен тон/тоника/
I, II  Римското число ни показва на коя форма на лада използваме

Свържете се с нас:

Телефон: 0878748682