Други акорди

Fifth Dyads

* D5

* E5

* F5

* G5

* A5

* B5

* C5

* G5 на четвърта и трета струна

* A5

* B5

* C5

* D5

* E5

* F5

Легенда:

  местата, където трябва да притиснем с пръст струната
  цифрата в кръгчето показва кой пръст в лява ръка да използваме
  Прибавен тон към основното тризвучие
  основен тон/тоника/
I, II  Римското число ни показва на коя позиция е разположен акорда
  Баре

Свържете се с нас:

Телефон: 0878748682