Мажорни акорди

Базови

* До мажор (C)

* Ре мажор (D)

* Ми мажор (E)

* Фа мажор (F)

* Сол мажор (G)

* Ла мажор (A)

* Си мажор (B)

Легенда:

  местата, където трябва да притиснем с пръст струната
  цифрата в кръгчето показва кой пръст в лява ръка да използваме
  Прибавен тон към основното тризвучие
  основен тон/тоника/
I, II  Римското число ни показва на коя позиция е разположен акорда
  Баре

Свържете се с нас:

Телефон: 0878748682