Минорни акорди

Базови

* Ла минор (Am)

* Си минор (Bm)

* До минор (Cm)

* Ре минор (Dm)

* Ми минор (Em)

* Фа минор (Fm)

* Сол минор (Gm)

Легенда:

  местата, където трябва да притиснем с пръст струната
  цифрата в кръгчето показва кой пръст в лява ръка да използваме
  Прибавен тон към основното тризвучие
  основен тон/тоника/
I, II  Римското число ни показва на коя позиция е разположен акорда
  Баре

Свържете се с нас:

Телефон: 0878748682