Други

Локрийски

* Локрийски лад (Locrian mode) от фа и неговите форми (пръстовки) подредени последователно в една обща картина.

* Основна форма на Локрийски лад

* Втора форма на Локрийски лад (Дорийска пръстовка)

* Трета форма на Локрийски лад (Фригийска пръстовка)

* Четвърта форма на Локрийски лад (Миксолидийска пръстовка)

* Пета форма на Локрийски лад (Еолийска пръстовка)

Легенда:

  местата, където трябва да притиснем с пръст струната
  цифрата в кръгчето показва кой пръст в лява ръка да използваме
  Повишена или понижена степен
  основен тон/тоника/
I, II  Римското число ни показва на коя форма на лада използваме

Свържете се с нас:

Телефон: 0878748682