Блус минор

Фигури

* Първа фигура на минорната блус гама (Blues scale)

* Втора фигура (форма, кутийка, шаблон)

* Трета фигура

* Четвърта фигура

* Пета фигура

* Цялата картина на блус минорната гама - петте фигури подредени последователно. Ясно се вижда, че краят на първа фигура е начало на втора и т.н. Жълтият цвят ясно откроява четвърта повишена степен (блус тон) от останалите степени.

Легенда:

  местата, където трябва да притиснем с пръст струната
  цифрата в кръгчето показва кой пръст в лява ръка да използваме
  Повишена или понижена степен
  основен тон/тоника/
I, II  Римското число ни показва на коя форма на лада използваме

Свържете се с нас:

Телефон: 0878748682