Минорни пентатоники

Преходи I-II

* Първа спрямо втора фигура със свободни струни

* Първа спрямо втора фигура без свободни струни

* Преход от I към II фигура, чрез слайд (глисандо) на първа струна

* През втора струна

* През трета струна

* През четвърта струна

* През пета струна

* През шеста струна. Направете комбинация, като направите преход във възходяща посока през една струна, а в низходяща през друга.

Легенда:

  местата, където трябва да притиснем с пръст струната
  цифрата в кръгчето показва кой пръст в лява ръка да използваме
  основен тон/тоника/
- знак за глисандо, чрез което осъществяваме преход към нова позиция и нова фигура
I, II  римското число ни показва коя фигура използваме

Свържете се с нас:

Телефон: 0878748682