Увод:

Представям ви откъс от моя метод за овладяване на минорната и мажорна пентатоника, блус гамата (скала) и старите ладове, които са основа на блус и рок импровизациите на китара. Възникването му е провокирано от моите ученици и е вдъхновено от методиките на Любен Хараламбиев и Джон Ганапес.

Новото тук е използването на диаграми върху стилизиран китарен гриф и на много цветове, което спомага за по – доброто онагледяване и по – лесното възприемане на материала. Основната пентатоника и нейните варианти (фигури, форми, кутийки) са дадени в различни, контрастни тонове. По този начин виждаме как стоят една спрямо друга и как си взаимодействат. Илюстрирани са всевъзможни комбинации от преходи от един вариант на пентатониката към друг. Също така основният тон, блус тонът, повишената или понижена степен са оцветени в различен цвят, което улеснява открояването им и лесното им запомняне. Приложена е и легенда. Пръстовките, които са дадени са само примерни. Ритмиката и трайностите отсъстват, те са оставени на личното чувство и избор на изпълнителя или учителя по китара. Стъпките са много полегати и утвърждаващи, така че дори малки деца биха могли да започнат изучаването им. Каква е целта на метода? Фантазиране, композиране и импровизация още в най-ранна детска възраст, докато интуицията и въображението са все още във вихара си.

Към някои от диаграмите представям и нотирани блусове, с приложен видеозапис към тях.

Формата на метода е онлайн, това го прави лесно достъпен и удобен за редактирене и обновяване. Състои се от няколко части – минорна пентатоника, мажорна пентатоника, блус гама (скала), стари ладове, видове гами и акорди, като до момента е разработена първа част. Очаквайте скоро и останалите, някои от които ще съдържат и задачи в игрова форма за по-малките ученици.

За достъп до някои от диаграмите се изисква безплатна регистрация.

Ако имате въпроси, мнения или предложения ще се радвам да ги споделите чрез формата за контакт!

Пентатоники       Акорди       Ладове и гами

Свържете се с нас:

Телефон: 0878748682